KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów

URZĄD SKARBOWY I ZUS

Elektroniczne rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS dla firm i osób prywatnych

SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

Obsługujemy księgowo zawody związane z medycyną i prawem